Cirkulär ekonomi

Skapa ett kretslopp där material och produkter behålls i användning så länge som möjligt, och där resurserna återförs till ekonomin istället för att bli avfall.

Håll liv i produkter längre!

För att förstå den cirkulära ekonomin behöver vi jämföra den med den linjära – den vi är mest vana vid idag. Linjär ekonomi handlar om att ta fram en råvara, tillverka en produkt, sälja den för användning som efteråt kasseras. Den cirkulära ekonomin handlar istället om att hålla liv i produkter och material så länge som möjligt genom att designa produkterna för att kunna repareras, kompletteras, plockas isär, återanvändas och slutligen återvinnas på ett enkelt sätt.

Detta kretslopp medför att resurserna återförs i högre grad till ekonomin istället för att bli avfall. 
Detta ger både ekonomiska och miljömässiga fördelar eftersom vi kan minska resursförbrukning, avfallshantering och miljöpåverkan samtidigt som vi kan hitta nya sätt att kapitalisera på. Tre grundprinciper råder för den cirkulära ekonomin: Eliminera avfall och föroreningar, Cirkulera produkter och material samt återskapa naturliga system.

hallbarhet-cirkular-ekonomi-marknaDZon
hallbarhet-cirkular-ekonomi-value-hill-model-marknaDZon

Value Hill – model för cirkulära lösningar. Bildkälla: circle.economy.com

Cirkulära modeller

Flertal modeller för cirkulära lösningar finns, några sedan 1950-talet redan. Min personliga favorit är Value Hill som sätter affären i fokus och där man försöker att hitta nya sätt att arbeta i cirkulära lösningar för att ständigt addera ett värde till produkten, i sina egna processer eller genom samarbeten. Value Hill har utgångspunkten på produktens livscykelfaser: före – design, under -användning och efter användning – värdebevarande. När produkten tillverkas ska man addera så mycket värde det går genom hur den designas, kvalitet på material, livslängd, reparationsmöjligheter mm. När produkten ”trillar nerför kullen” vill man göra det så sakta som möjligt genom olika åtgärder som återför produkten uppför kullen igen. 

Andra modeller att arbeta efter är Fjärilsmodellen, Materialhjulet eller Avfallshierarkin som bygger på cirkulära grunder men är inte lika cirkulär som de övriga.

Cirkulär business model canvas

Mer info kommer snart!

employervalueproposition-marknaDZon

Den ekonomiska vinsten

Ta med kopplingen på hur det hänger ihop med att samverka.

Industriell symbios

Biprodukter från produktionen är något företag kan kapitalisera på – och som kanske betraktas idag som avfall – är ytterligare en dimension av den cirkulära ekonomin. 

Product as a service

Fokusera på hur tjänster kan 

Rulla till toppen