Projektledning

konsten att effektivt planera, organisera och leda resurser för att nå mål

MarknaDZon-projektledning
NÅ MÅLEN I TID

LEDA ETT PROJEKT

Den klassiska ”spindeln i nätet” arbetar med helikoptervy ena studen och detaljkoll i nästa. Förmågan att planera, strukturera och att möta deadlines är av vikt. Det är också avgörande att och förstå vem som ska blandas in när, för att jobba resurseffektivt. Nå projektets mål inom givna tidsramar och resursbegränsningar – här rankar jag högt.  

Hur kan jag avlasta dig?

EFFEKTIVITET

SOP:A DIG FRAM

Börja med att Strukturera genom att skapa en överblick över utmaningen och dela in den i mindre delar – inget detaljarbete här! Organisera och uppskatta resursåtgången: tid, pengar, människor, verktyg eller annat relevant. Slutligen att Planera genom estimeraring av var de kritiska momenten/stegen ligger och sätta upp deadlines. Detta förs in i ett arbetsflöde och med ett sådant är det enkelt att fokusera, välja och välja bort arbetsuppgifter.

Mer info kommer snart.

projektledning-marknaDZon-SOPa
projektledning-marknaDZon-paretoprincipen
FOKUSERA RÄTT

PARETOPRINCIPEN

Paretoprincipen, även känd som ”80/20-regeln”, är en regel inom ekonomi och management som anger att cirka 80% av resultaten kommer att härstamma från 20% av insatserna. Det betyder att en minoritet av ansträngningarna genererar en majoritet av resultaten. Principen används ofta för att fokusera på de mest betydelsefulla aspekterna av exempelvis ett projekt för att maximera effektivitet och resultat.

Mer info kommer snart.

Rulla till toppen