Marknadsstrategi

Vägen till framgångsrik kommunikation och effektivt arbete mot rätt målgrupp, i rätt kanal med träffsäkert budskap. 

Kartlägg nuläget

Det finns sannolikt redan något i gång gällande marknadsföringen, en hemsida, ett sociala medieflöde, kanske utskick mm. Det kan vara lite eller mycket, samlat eller rörigt, men en kartläggning av nuläget är rimligt för att ta puls på utgångsläget. Men oavsett om företaget är i gång eller ska starta upp sin marknadsfunktion så genomför en noggrann analys av marknaden där företaget verkar. Detta innebär att identifiera, kartlägga, samla information och definiera.

Mer info kommer snart.

Sätt målen

Nästa steg är att kartlägga målen och prioriteringarna för att ringa in de relevanta områdena att fokusera på och gå vidare med. Det är också viktigt för att kunna analysera hur vi har förflyttats – har det vi har gjort haft någon effekt? Därför bör de satta målen vara så SMARTa som möjligt: Specifika, Mätbara, Accepterade, Relevanta och Tidsbegränsade.

Mer info kommer snart.

Ringa in målgrupp

Att ringa in målgrupperna har som syfte att hitta deras gemensamma smärtpunkter och problem, det som knyter dem samman så att kommunikationen kan anpassas och riktas rätt. Det underlättar också arbetet med att hitta (och prioritera!) rätt kanaler att kommunicera genom. Målgrupperna kan grupperas efter olika förutsättningar: exempelvis demografiskt, efter yrkesroll eller intresse men kärnan bör vara ett gemensamt behov som vi kan lösa. 

Mer info kommer snart.

Identifiera kanaler

När kartläggningen av målgruppen (erna) är klar borde bilden klarna över var någonstans vi kan kommunicera med mottagarna. Vilka sociala kanaler är mest lämpliga? Finns det någon print-kanal som matchar? Är TV rimligt och träffsäkert? Kan radio vara vår väg in? Osv osv. Här har budget, kunskap och målsättningar stor betydelse. Val av kanal påverkas även av målgruppens köpresa: samma kanal kan spela olika roll beroende på var någonstans i marknadstratten kunderna befinner sig.  

Mer info kommer snart.

marknadsforing-marknaDZon-Diddi_Zuban

Forma budskapet

Det är viktigt att anpassa budskapet till målgruppens behov, intressen eller känslor i kombination med var någonstans de befinner sig i sin köpresa (marknadstratten) samt på vilken kanal budskapet ska sändas ut. Kraftfulla formuleringar som signalerar tydligt vad vi vill låter rimligt men är inte alltid lätt. I ett sociala medie flöde är tiden du har på dig att fånga uppmärksamhet knappt ett par sekunder! På TV behöver det vara något som får människor att stanna upp och på radio väldigt relevant för att de inte ska växla kanal. Print har relativt högt OBS-värde (observationsvärde) men bruset kan vara stort och var annonsen hamnar spelar stor roll. Det är relativt små ytor som ska förmedla mycket info och mottagarna har aldrig varit reklamtröttare än idag!

Mer info kommer snart.

Rulla till toppen