Varför hållbarhet?

Om du inte vill göra det för klimatet – gör det för pengarna! Det blir vinst för båda i alla fall. 

I detta avsnitt

MÖJLIGHETERNAS TID

What´s in it for me?!? … kanske du frågar när någon nämner hållbarhet.  Möjligheter är svaret!

Det handlar inte om vad DU tycker eller vill! Som alltid är det marknaden och dina kunder som driver efterfrågan och bestämmer. Och marknaden vill ha hållbarhet. Hållbarhet handlar inte enbart om en moralisk skyldighet utan också en strategisk nödvändighet för små och medelstora företag.  Har du frågat vad dina kunder vill ha? Företag som säger “hållbarhet är inget för oss” riskerar att avvecklas eftersom om de inte utvecklas så…….Ja, ni fattar! 

💡 Små och medelstora företag (SME) som inte engagerar sig i hållbarhetsarbete riskerar att gå miste om affärsmöjligheter, hamna efter konkurrenterna, bli bortvald i ett urval, få negativt rykte och missa talanger.  Att ignorera hållbarhet kan också leda till ökad sårbarhet för operationella och finansiella risker samt att företaget missar möjligheten att dra nytta av kostnadsbesparingar och ökad effektivitet. 

Blev det dystert? Det finns massor du kan göra om du börjar agera i dag och hållbarhet är inte bara klimat och miljö – det handlar även om människor, det sociala och det ekonomiska. Låt oss här fokusera på de ekonomiska incitamenten, oftast det avgörande för dig som företagare. 

Affärsmöjligheter

Att vara i framkant när det gäller hållbarhet kan öppna upp för samarbeten, partnerskap och nya affärsmodeller som annars skulle vara otillgängliga. Ett konkret exempel på det är upphandlingar där hållbarhet är ett krav eller nya områden och kunder där du helt plötsligt kan offerera. Stärk din konkurrenskraft genom hållbarhet och bli vald före andra! Allt fler kunder, både företag och konsumenter, ställer krav på produkter och tjänster som är hållbara eller levereras av ett företag som tar hållbarhet på allvar. Och när dina nuvarande kunder måste – på grund av krav – välja leverantörer som har satt hållbarhet på agendan……ja, då förstår du att tåget redan lämnat stationen. Så investera i ditt hållbarhetsarbete NU och bli mer attraktiv för kunder, investerare och samarbetspartners. 

Attrahera talanger

Eftersom allt fler är engagerade i hållbarhetsfrågor väljer talanger att jobba med framåtsyftande arbetsgivare som delar deras värderingar. Genom att visa engagemang för hållbarhet kan små och medelstora företag attrahera och behålla kvalificerade medarbetare, vilket är avgörande för att säkra framtida kompetensbehov. Medarbetare vill ha anständiga arbetsvillkor, sjysst lön, bra balans på arbete och fritid och god hälsa. Men människor vill arbeta för företag som har en positiv påverkan på världen. Vad skulle du själv ha valt?

Kostnadsbesparingar

Som företagare vet du att minskade kostnader är snabbaste vägen till vinst. Eftersom ett aktivt hållbarhetsarbete går genom flera delar punkt för punkt blir det tydligt var kostnadsbesparingarna ligger. Genom ditt hållbarhetsarbete kan du identifiera, eliminera eller minska dina kostnader på flera områden. Du kan öka din effektivitet när du optimerar verksamheten genom minskad energiförbrukning, mindre avfall och bättre resursutnyttjande. När du arbetar aktivt med din sociala hållbarhet hittar du sannolikt förbättringsområden som slutligen kommer att leda till friskare och mer välmående personal också. Effekten av det är självklar: vinst i dubbel bemärkele! Så slutligen stärker du inte bara ekonomin utan även din konkurrenskraft på marknaden eftersom du kan fokusera dina medel på annat håll.

Få tillgång till investerare

Har du hört talas om ”gröna lån” eller ”gröna bidrag”? Jepp, dessa är bara för de företagare som har satt hållbarhet på agendan. Investerare och finansinstitut prioriterar alltmer hållbarhetsfrågor vilket innebär att företag med aktivt hållbarhetsarbete har bättre möjligheter att få finansiering, växa och utvecklas med stöd av kapital från dessa. Det är inte omöjligt att vi kan se dessa långivare och investerare erbjuda lägre ränta eller bättre villkor. Framtiden får utvisa! 

Riskeliminering

Hållbarhetsarbete kan minska företagets sårbarhet på flera områden när marknaden svänger, vilket kan påverka företagets kostnader och lönsamhet. Hållbarhetsarbete involverar ofta att identifiera och minska onödig resursförbrukning, vilket kan leda till betydande kostnadsbesparingar på lång sikt. Genom effektiv resursanvändning kan företag minska sina kostnader och därmed bli mindre känsliga för prisfluktuationer.

I hållbarhetsarbetet kanske ni övergår eller kompletterar med förnybara energikällor som sol- eller vindkraft vilket kan minska företagets känslighet för prissvängningar på energimarknaden. 

Om du i ditt hållbarhetsarbete hittar nya affärsmodeller kan ditt företag skapa nya produkter och tjänster och och därmed skapa nya intäktsströmmar som vem vet – kanske är mer stabila över tiden.

Rulla till toppen