Personalen är
din viktigaste resurs

Vi antar att din verksamhet har några anställda och att du önskar skapa tillväxt i ditt företag. Arbetsgivarevarumärket – varför ska du bry dig?

Vara steget före

Attraktionskraft

Oavsett om du snickrar hus, driver restaurang eller har konsultfirma vill du ha den bästa personalen. Och om du erbjuder mer och bättre än dina konkurrenter attraherar du de bästa talangerna. 

Talanger har idag fler alternativ än någonsin att välja mellan och är inte rädda för att byta jobb om de inte är nöjda. 

Fler och fler arbetsgivare inser vikten av employer branding och satsar stort på att skapa en attraktiv arbetsmiljö och företagskultur.

I detta konkurrensutsatta läge kan ett starkt employer brand vara en avgörande faktor för att attrahera och behålla de bästa talangerna – innan de börjar arbeta för din konkurrent.

Uppnå framgångar

Produktivitet
och engagemang

Stolta och engagerade medarbetare bryr sig om sitt arbete och organisationen de tillhör. De tar initiativ, söker lösningar och strävar efter att göra sitt bästa. Nöjda medarbetare är mer motiverade, fokuserade och effektiva i sitt arbete. De presterar helt enkelt bättre eftersom de trivs på det djupare planet. 

Med starkt arbetsgivarevarumärke uppnår du en högre nivå av lojalitet och stabilitet bland dina anställda. Stolta medarbetare vill stanna kvar i organisationen. De är mindre benägna att söka sig vidare till andra arbetsgivare, vilket leder till lägre personalomsättning och ökad stabilitet i din verksamhet.

Nöjda, stolta och engagerade medarbetare blir ambassadörer för din organisation och de berättar gärna det för alla. De sprider positiv information om sin arbetsplats och sin arbetsgivare. Sådan information gynnar dig utifrån flera aspekter: den når samarbetspartners, kunder, investerare, dina konkurrenter och inte minst – fler talanger.  

Spara genom att investera

KOSTNADSEFFEKTIVITET

Nöjda anställda stannar kvar i organisationen längre och du har lägre personalomsättning med lägre kostnader för att kostnader för att rekrytera och utbilda nya medarbetare.

Ett starkt employer brand lockar fler relevanta kandidater, vilket gör rekryteringsprocessen mer effektiv och mindre tidskrävande. Du slipper lägga resurser på att annonsera i dyra kanaler och på att intervjua kandidater som inte passar in i din organisation. 

När nya anställda börjar är onboardingkostnaden lägre eftersom de redan är bekanta med din organisationskultur

och värderingar, vilket gör det enklare för dem att integreras i teamet.

Engagerade medarbetare mår bättre och är mindre benägna att bli sjuka. Förutom det uppenbara i att slippa onödigt lidande för alla slipper du kostnader för vikarier och produktionsbortfall. 

Vi har sagt det innan men vi säger det igen: Stolta, nöjda medarbetare blir mer engagerade och produktiva. De ställer upp när det kniper, är lojala och intresserade. De är mer effektiva i sitt arbete och ni når era mål snabbare. När medarbetarna trivs får du helt enkelt ut mer av dem.

VÄGEN TILL ett STARKT EMPLOYER BRAND

Hur kan du skapa en arbetsmiljö som främjar ett starkt employer brand och högre nöjdhet, engagemang och stolthet hos dina medarbetare?

Kommunicera tydligt företagets förmåner, erbjudanden, värderingar och kultur och skilj dig från mängden. Läs mer om ”arbetsgivareerbjudandet” och hur du lockar både rätt och fler kandidater.

employerbranding-marknaDZon

VÄGEN TILL STARKT EMPLOYER BRAND

Hur kan du skapa en arbetsmiljö som främjar ett starkt employer brand och högre nöjdhet, engagemang och stolthet hos dina medarbetare?

Kommunicera tydligt företagets förmåner, erbjudanden, värderingar och kultur och skilj dig från mängden. Läs mer om ”arbetsgivareerbjudandet” och hur du lockar både rätt och fler kandidater.

employerbranding-marknaDZon

Förmånspaket, kompetenstrappa och aktiviteter – vad behöver du? Jag har hjälpt andra – hör av dig så tar vi det därifrån!

Vilken pusselbit letar du efter?

Förmånspaket, kompetenstrappa och aktiviteter – vad behöver du? Jag har hjälpt andra – hör av dig så tar vi det därifrån!

Rulla till toppen